2020 წელს მიღწეული შედეგების 23%-ში სისტემური ხასიათის ხარვეზებია!

რა ხარვეზები გამოვლინდა პროფგანათლების პროგრამებში, სასწავლო პროცესების მართვასა და დაფინანსებაში

დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, დარღვევები პრივატიზაციასა და ავტოპარკის მართვაში - აუდიტის სკანდალური დასკვნა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ახალი სკანდალური დასკვნა

აუდიტორების სკანდალური ვერდიქტი - რატომ ვერ მოახერხა დაფინანსებული ბენეფიციარების 30%-მა საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის ქვეყანაში რეალიზება

რატომ დაინტერესდნენ სახელმწიფო აუდიტორები პედაგოგთა პროფესიული განვითარებით

ყველა დარღვევა, რომელიც სახელმწიფო აუდიტორებმა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების მართვის დეპარტამენტში გამოავლინეს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მორიგი სკანდალური დასკვნა

დარღვევები ფინანსურ რესურსებში, წყალმომარაგებასა და სახელმწიფო შესყიდვებში - აუდიტის მორიგი სკანდალური დასკვნა

„ვერსიის“ ექსპერიმენტი - რა ღირს 1 ლიტრი ზეთი ევროპასა და აშშ-ში

 ხარვეზები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, სახელმწიფო შესყიდვებსა და ქონების მართვა-განკარგვაში - აუდიტის დასკვნა

More Articles ...